Tadžikistanske poslovice

 • Znanje u rukama zlog čoveka isto je što i oštar nož u rukama pijanca.
 • Izreći glasno, pred svima, svoje mane, znači dobiti bitku, jer ćeš
 • zatvoriti usta svakom svom protivniku.
 • Ako smeh ne reši bol na duši, onda je plač bolji od takvog smeha.
 • Biser se može (lako) razbiti, ali reč se ne sme prekršiti.
 • Jezik klevetnika se može odseći, ali se ne može vezati.
 • Kome je ćilim sreće satkan crn, neće ga obeleti pa makar ga prao i
 • vodom s rajskog izvora.
 • Krupni novac proždire sitni.
 • Ljubazno lice ključ je za zatvorena vrata.
 • Pamuk otupi i najoštriju sekiru.
 • Posao je uradio onaj koji ga je završio.
 • Rad jedne žene vredniji je od reči stotine muškaraca.
 • Svako (treba da) se druži sa sebi sličnima: golub leti s golubom, guska s guskom.
 • Sve što je ušlo sa majčinim mlekom, izaći će tek sa dušom.
 • Strpljivost je ključ za vrata željenog blaga.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

Tagovi: