Stranac

U jedno selo došao je stranac koji je želeo da se tu nastani. Na putu je susreo starca i upitao ga kakvi su ljudi u selu. Starac mu je odgovorio pitanjem: “A kakvi su ljudi bili tamo gdje si do sada živeo?” 
“Loši”, odgovori došljak. “Svi su bili pakosni i svađalice”.
“Produži, stranče, dalje. I ovdje su takvi ljudi”, odgovori mu starac.

Posle izvesnog vremena, u selu se pojavio drugi stranac. I on je želeo da se tu nastani. I njemu je starac postavio isto pitanje, a došljak je odgovorio:

“Dobri su bili ljudi, lepo smo se slagali, ali ja sam odlučio da malo promenim sredinu.”

“I ovde su dobri ljudi¨, odgovori starac. ¨Slobodno se ovde nastani, biće ti lepo”.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka