Sreća ili nesreća!?

Starac i sin radili na farmi. Imali su samo jednog konja. Jednog dana konj je pobegao.

– Strašno! – saosećale su komšije

– Kakva nesreća!

– Sreća? Nesreća? Ko bi ga znao… – odgovarao bi starac.

Iduće nedelje konj se vratio s planine, a s njim je došlo još pet divljih kobila.

– Kakva sreća! – uzviknule su komšije.

– Sreća? Nesreća? Otkud da znam. – odgovarao je starac.

Sledećeg dana sin je, pokušavajući pripitomiti jednu kobilu, pao s nje i slomio nogu.

– Kakva nesreća! – rekle su opet komšije.

– Sreća? Nesreća? Nikad se ne zna. – rekao je starac.

Počeo je rat, došla je vojska i odvela sve zdrave mladiće. Starčev sin sa slomljenom nogom nije im bio od koristi, pa su ga poštedeli.

– Sreća? Nesreća? Ko to može znati!!!?

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka