Dva mača

U staro vreme, majstori koji su kovali katane bili su često slavniji od samuraja koji su te mačeve nosili. Od dvojice najboljih nikako nisu mogli da izaberu prvog. Tako se dogovore da svaki od njih iskuje po jednu katanu, koje će se ispitati, nakon čega će proglasiti najboljeg. Ispit je bio u tome da se katane pobodu u korito jednog potoka sa oštricom okrenutom uvis. Tako i učine. Bila je jesen i rečicom je plovilo otpalo lišće. Kako je koji list nailazio na mač prvog majstora tako je bivao prepolovljen. Međutim, na katanu drugog kovača nije naišao niti jedan list … Koja je katana bila bolja???

U priči o maču nije u pitanju oštrina mača. Mač je u Japanu i kod Samuraja smatran za oružje koje stvara mir, a ne uništenje i rat. Iz tog mača kojeg je lišće obilazilo je isijavao mir i “dao je jasno do znanja” lišću da će biti presečeno. Lišće ga je zato i obilazilo. To je mač koji je stvarao mir. Onaj drugi mač je bio mač uništenja i destrukcije.

Prenesemo li danas to na ljude: Ljudski ideal je dovesti se u stanje da te uopšte ništa ne može ni napasti.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka