Čejenski mit o stvaranju

U početku ne beše ničega i Maheo, sveopšti duh, živeo je u praznini. Gledao je oko sebe, ali nije bilo ničega za videti. Slušao je, ali nije bilo ničega za čuti. Postojao je samo Maheo, sam u ništavilu. Maheo nije bio osamljen zbog veličine svoje moći.

Njegovo biće je bilo svemir. Ali, dok se kretao kroz beskrajno vreme ništavila, Maheo pomisli da bi se ta moć trebala iskoristiti.

Prvo je stvorio veliko slano jezero i vazduh nad jezerom, zatim bića koja žive u vodi, pa ptice koje žive na vodi, te konačno svetlost, da bi mogao posmatrati sve što je stvorio. Divio se kako je sve lepo. Ptice ga zamole da napravi kopno, gdje bi se mogle odmoriti i savijati gnezda. Maheo međutim treba njihovu pomoć, jer su njegove mogućnosti da sam stvara iscrpljene.Kakve koristi od moći, pitao se Maheo, ako se ona ne koristi za stvaranje sveta i ljudi koji žive u njemu.

„Sam sam stvorio četiri stvari: vodu, svetlost, vazduh i bića u vodi.”

Njegova moć mu omogućuje da sam stvori samo četiri stvari.

Mala liska je uspela zaroniti dovoljno duboko u vode jezera i izroniti mali grumen blata sa dna. Maheo vrti grumen među dlanovima; ona raste dok ne postane brijeg, koji Maheo postavi na leđa Pramajke kornjače. Maheo reče:

„Neka Zemlja bude poznata kao Pramajka.” Kasnije Maheo poželi da Zemlja ne bude pusta:
„Pramajka Zemlja je kao žena, trebala da donosi plodove. Neka počne donositi život. Pomozi mi, moja moći.”

Tako nastaju drveće i trava, koje su Zemlji kao kosa ženi. „Cveće je postalo njen blistavi ukras, a plodovi i seme bili su darovi kojima je ona uzvraćala Maheu.” Maheo se divi Zemlji i želi je obdariti. „Hajde da joj dam nešto svoje, da bi znala da sam s njom i da je volim.” Izvadio je svoje rebro s desne strane, i napravio muškarca. Onda pomisli: „On je sam sa Majkom Zemljom, kao što sam ja nekada bio sam sa prazninom.” Zato izvadi svoje rebro s leve strane, i napravio ženu. Oni su izrodili decu, koja se raziđoše na razne strane i osnovaše mnoga plemena.

Kasnije je uz pomoć svoje moći Maheo stvorio životinje da hrane ljude i da im pomažu: jelena, bodljikavo prase, antilope, vukove, a na kraju je stvorio bizona, kao životinju koja može zameniti sve ostale. Nakon toga on nadzire svijet koji je stvorio, i brine o ljudima.

Maheo je još uvek s nama. On je svuda, posmatra svoj narod i sve stvari koje je stvorio. Maheo je sve dobro i sav život; on je tvorac, čuvar i učitelj. Svi smo mi ovdje zbog Mahea.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka