Belinskij Visarion Grigorijevič (1811 – 1848)

 • Život umire kad borba završava.  
 • Čovek je uvek bio i biće najzanimljivija pojava čoveku.
 • Ko hoće da sudi drugima, taj podvrgava i samog sebe još strožijem sudu.
 • Ko je sklon da lako gubi poštovanje prema drugima, ta pre svega ne poštuje sebe.
 • Ljubav ima svoje zakone razvoja, svoja životna razdoblja, kao cveće, kao ljudski život. Ona ima svoje raskošno proleće, svoje vrelo leto i, napokon, jesen, koja je za jedne topla, svetla i plodonosna, a za druge – hladna, gnjila i jalova.
 • Na ženi je da se uda što pre, a na muškarcu da nastoji da se ne oženi što duže može.
 • Najgorča istina bolja je od najslađe zablude.
 • Najveća slabost razuma sastoji se u nepoverljivosti prema snazi razuma.
 • Od svih kritičara najveći je, najgenijalniji i najnepogrešiviji – vreme.
 • Slabost ljudi je da svoju ličnost mešaju sa istinom; posumnjavši u sopstvene istine, oni često prestaju verovati u postojanje istine.
 • Smeh je često veliki posrednik u razlikovanju istine od laži.
 • Suditi logično i suditi istinito – dve su različite stvari.
 • Svaka krajnost je rođena sestra ograničenosti.
 • U rečima bog i religija vidim tamu, mrak, lance i bič.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: