Bacon Francis (1561 – 1626)

Jedna nepravedna presuda napravi više zla nego mnogi nepravedni postupci.

Niko ne uspeva tako brzo kao onaj koji se koristi tunom greškom.

Čudna je to želja; tražiti vlast i izgubiti slobodu; ili: tražiti vlast nad drugima a izgubiti je nad samim sobom.

Čestite žene često su ohole i prkosne držeći se previše visoko zbog svoje čestitosti.

Valja imati na umu da je hrabrost uvek slepa jer ona ne vidi opasnost i neprilike.

Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postigli što su hteli.

Penjanje na položaj je tegobno i ljudi s mukom dolaze do većih muka.

Prirodno je umreti, kao što je i prirodno biti ronen.

Ko zida lepu kuću na lošem mestu, sam sebe stavlja u zatvor.

Ima mnogo puteva da se čovek obogati, i većinom su ružni.

Ljudska priroda izrasta ili u biljku ili u korov; zato valja na vreme zalivati jedno a čupati drugo.

Čudna je stvar da ljudi, kad putuju morem, pišu dnevnike iako nemaju šta da vide osim mora i neba; a kad putuju kopnom, i imaju tako mnogo da vide, najčešće propuštaju da to učine.

Strogost rana strah, ali grubost rana mržnju

Sreća je kao tržište; i često, samo ako možeš malo pričekati, cena će pasti.

Četiri su glavna zla vlasti: odgananje, podmićivanje, grubost i povodljivost.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: