Anegdote poznatih

SLAVA MARKA TVENA

Jedan mladi pisac jadao se Marku Tvenu kako nema više poverenja u svoj književni dar.

“Da li se vama ikada desilo da se tako osećate?”, upitao je slavnog pisca.

“Da”, rekao je Tven. “Jednom mi se, posle već petnaest godina pisanja, iznenada javilo osećanje da sam potpuno lišen književnog dara.”

“Pa šta ste onda uradili? Prestali ste da pišete?!

“Ne. Nisam mogao. Već sam bio slavan.”


MARKONIJEVO NEZNANJE

Veliki pronalazač radio-aparata, Markoni, proveo je čitavu noć u laboratoriji, diskutujući sa jednim prijateljem o najkomplikovanijim aspektima bežične komunikacije.

Kada su pred jutro izašli napolje, Markoni je najednom izjavio: ”Čitavog života se bavim ovim pitanjem, ali ima jedna stvar kod radio-aparata koju zaista ne mogu da shvatim.”

“Ima nešto što ne možeš da shvatiš?”, začuđeno je rekao njegov prijatelj. “A šta to?”

“Kako on uopšte radi?”, rekao je Markoni.


MOCARTOV SAVET

Mladi kompozitor došao je jednog dana kod Mocarta po savet kako da razvije svoj talenat.

“Savetujem vam da počnete od nečeg jednostavnog”, rekao je Mocart. “Od pesama, na primer.”

“Ali vi ste još kao dete komponovali simfonije!”, protestovao je mladić.

“Istina, ali meni nije bio potreban savet drugih kako da razvijem talenat.”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka