Životni zakoni i pravila…!!!

Zakon Marfija:
Bilo koje telo uronjeno u kadu prouzrokuje zvonjavu telefona u predsoblju.

Princip Rubija:
Verovatnoća da se sretne poznata osoba se povećava dok stojiš s nekim sa kim ne želiš da budeš primećen.

Marfijeva Konstanta:
Stvari se upropašćavaju proporcionalno njihovim vrednostima.

Zakon Gampersona:
Verovatnoća nekog događaja je obrnuto proporcionalna poželjnosti istog.

Zakon Bub:
Koja god stvar da se traži, biće nađena na poslednjem traženom mestu.

Zakon Selektivne gravitacije:
Bilo gde na zemljinoj kugli, namazan hleb će obavezno pasti na namazanu stranu.

Postulat Parkinga:
Kada se automobil parkira na rastojanju od dva kilometra, dok peške dođemo do samih ulaznih vrata otkrićemo da se baš u tom trenutku, simultano, baš ispred ulaza, oslobode najmanje četiri parking mesta.

Pravilo Pošte:
Što je hitniji razlog zbog čega neko čeka u redu,sporiji je činovnik na šalteru.

Amandman 1 na Pravilo Pošte:
Drugi red uvek napreduje brže.

Amandman 1 na Amandman 1 na Pravilo Pošte:
Pri promeni reda, onaj prvi se ubrzava.

Zaključak Janga:
Grešiti je ljudski, ali da se dostigne savršenstvo na tom polju, mora se dodati i jedan kompjuter.

Dragutinov zakon:
Golovi se postižu u trenutku kad okreneš glavu da vikneš na decu da se smire.

Bakin zakon:
Uvek prvi zaspi onaj koji hrče.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: