Uverenja

Jedan je čovek vodio karavan kamila. Svake bi im večeri skidao teret i svezao za klinove koje je zabijao u zemlju, jedan kraj užeta bi vezao za kamilinu njušku, a drugi za klin.

Tako vezane bi ih ostavio i mirno spavao. Jedne je večeri počeo vezivati kamile, kad je ustanovio da mu nedostaje klin i konopac za jednu kamilu. U blizini je bila neka kućica, pa je otišao pozajmiti klin i konopac. No u toj je kućici živio neki mudar čovjek koji mu reče:

”Nemam to što tražiš, ali može i ovako. Veži svoju kamilu kao što je uvijek vezuješ, samo bez klina i konopca.”

Čovek je postupio po savetu mudrog čoveka. Postavio je kamilu na njeno mjesto, a zatim pravio pokrete rukama kao da joj vezuje konopac za njušku. Uzeo je čekić i udarao po zemlji kao da zabija klin, a na kraju pravio pokrete kao da konopac vezuje za klin. I šta se dogodilo? Kamila se cijelu noć nije ni pomjerila.

Sljedećeg se jutra karavan spremao da krene. Svaku je kamilu odvezao osim one koja i nije bila vezana. Sve su se kamile podignule i krenule, sem one nevezane. Čovjek pomisli najgore:

”O Bože, šta je s ovom kamilom? Da nije bolesna?”

I ponovo potraži pomoć onog mudrog čovjeka u kućici.

”Molim te pomozi! Šta se događa sa mojom kamilom? Nikako neće da se pomjeri!”

”Pa moraš je odvezati”, reče taj.

”Pa nemam šta odvezati, kad je nisam ni vezao.”

”Upravo to ‘ništa’ trebaš odvezati isto onako kako si ‘to’ i zavezao.”

Na to čovjek i učini tako. Priđe kamili i malo je povuče za njušku, kao da odvezuje konopac. Zatim se sagnu i čekićem izbi navodni klin, a potom zamota navodno uže. Istog je časa kamila ustala, potrčala i pridružila se krdu.

 

Uverenja nas čvršće vezuju od bilo kakvih konopaca.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka