Trač

Jednom je jedna žena otračarila svog suseda. Za par dana svi u gradu su znali celu priču. Sused je bio duboko povređen njenim postupkom, ali nije mogao ništa da učini po tom pitanju. 

Prošlo je neko vreme i žena je shvatila da je priča koju je raširila u potpunosti netačna. Pokajavši se zbog onoga što je uradila, otišla je do jednog mudrog čoveka sa molbom da joj da savet kako da ispravi grešku.

“Idi na pijacu”, rekao joj je, “kupi jednu kokošku. Zakolji je tamo. Očerupaj joj perje i to perje bacaj jedno po jedno na putu do svoje kuće.”

Iako iznenađena savetom, žena je ispunila ono što joj je rekao. Sledećeg dana otišla je opet do mudrog čovjeka.

On joj je sada zadao drugi zadatak: “Sada se vrati nazad, skupi sve perje koje si juče bacala po putu i donesi mi to što skupiš.”

Žena je krenula istim putem sa ciljem da prikupi svo perje, no vetar je, na njeno razoačaranje, raznio sve. Nakon nekoliko sati uzaludnog traženja uspjela je da skupi samo tri pera.

“Je li vidiš sada”,uzdahnuo je mudrac, ” kako lako je da ih pobacaš, ali kako teško da ih sve ponovo skupiš. I sa tračem je tako. Ne treba ti mnogo napora da ga raširiš, ali kad to već jednom uradiš, onda više nikada ne možeš popraviti učinjeno zlo.”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka