Šta o liderstvu možemo naučiti od GPS navigacije?

Evo na primer šta se može naučiti od GPS Navigacije:

1. Vaša navigacija je uvek usmerena na cilj. Bez obzira na blokirane puteve, prepreke, gužve i preusmeravanja, vaša navigcija ostaje usresređena na pronalaženje načina kako stići do odredišta. Na isti način lider nastavlja da se usresredjuje na viziju i strateški cilj uprkos kratkotrajnim poteškoćama.

2. GPS navigacija je fleksibilna po pitanju načina kako doći do cilja. Nije strogo vezana za jedan put i način za dolaženje do cilja, već gotovo istog trenutka preračunava i pronalazi alternativni put kada se za tim ukaže potreba. Na isti način vođa trebao da bude predan ciljevima, ali otvoren o tome kako ih postići.

3. GPS Navigacija ostaje smirena bez obzira na sve. Čak i ako vozač ili putnici prekrše sve rute, planove i instrukcije, GPS ostaje smiren i podržavajući. Nikada se ne ljuti i ne gubi strpljenje. Dobar vođa takođe ostaje smiren i ohrabrujući prema članovima svog tima čak i kada stvari idu loše ili naidju na problem

4. GPS Navigacija stalno obaveštava vozača o napretku i smerovima. Veliki vođa stalno komunicira sa timom ističući važnost postizanja cilja, šts su sledeći koraci i kako oni mogu odigrati svoju ulogu na putu do tamo.

Naravno, tu su i mnoge druge veštine i atributi koje lider treba da poseduje. No, usredotočenost na cilj, smirenost, fleksibilnost i dobra komunikacija su apsolutno neophodni.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: