Smrt u Bagdadu

Jedan bagdadski trgovac poslao je slugu da obavi neki posao na pijaci, ali se ovaj vratio tresući se od straha.

«Gospodaru, dok sam išao pijacom sudario sam se sa nekim neznancem. Pogledao sam mu u lice i video da je to smrt. Zapretila mi je i udaljila se. Sada se bojim. Dajte mi konja, molim vas, da pobegnem u Samaru i tako je izbegnem».

Trgovac zabrinut za svog vernog slugu, dao mu je najbržeg konja i ovaj je odmah odjahao. Nedugo zatim, trgovac je otišao na pijacu i video Smrt kako kruži u gomili. Prišao joj je i rekao:

»Zaprijetila si mom sirotom slugi jutros. Šta je to trebalo da znači?»

«To nije bila pretnja», odgovorila je je smrt, «već iznenađenje što ga vidim ovde u Bagdadu.»

«Zašto ne bi bio u Bagdadu? Pa on ovde živi.», upita trgovac.

«Ne znam, ali rečeno mi je da ću ga večeras zateći u Samari.»
***

Veliki broj ljudi se toliko plaši smrti da, samo da bi je izbegli, nikada ne žive.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka