Slovačke poslovice

 • Ljubav, dug i smrad ne mogu se sakriti.
 • Muž je glava, a žena kruna na njoj.
 • Ne znaš šta su brige dok ne soliš svojom solju.
 • Golim rukama još se niko nije obogatio.
 • Dobar komšija najbolja je ograda, (slično srpska).
 • Dobru krušku najviše tresu.
 • Za zlatna kola uvek se nađe zlatni klin, a za drvena samo drveni.
 • Za sutra je dobro samo gnev odgoditi.
 • Žena bez muža je kao ograda bez plota.
 • I najdeblje drvo izgori.
 • Od bogatstva koje je lako stečeno deca retko imaju koristi.
 • Poslednja je to ljubav koja se za novac kupuje.
 • Puna je torba teška, a prazna još teža.
 • Savest se može na čas uspavati, ali se mora brzo probuditi.
 • Sreća oči zatvara, a nesreća ih otvara.
 • U jednom gnezdu se samo dva goluba podnose.
 • Što si naučio u mladosti, u starosti kao da si našao.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: