Sedam štapova… Priča o slozi i zajedništvu

Imao otac sedam sinova i na samrti ih sve okupi i reče im:
– “Uzmite svi po jedan štap i pokušajte da ga slomite!”

Svaki sin slomi svoj štap bez muke.
– “A sada mi dajte tih sedam štapova.“

Otac zaveza svih sedam štapova zajedno sa špagom i reče:
– “A sada da vidim ko će ovo slomiti!“
Svaki od sinova pokuša da slomi sedam štapova povezanih zajedno, ali ni jednom to nije uspjelo.

– “Zapamtite pouku”, reče otac. “Budete li zajedno, niko vam ništa neće moći!”
Ubrzo zatim, otac je i umro.

Nakon sprovoda braća svratiše u krčmu.
Svima koje su zatekli objašnjavali su kako im je otac bio mudar i nudili da pokušaju slomiti sedam štapova povezanih zajedno. Nikome to nije uspjelo.

Dozlogrdilo to krčmaru, te on uze štapove, razveza špagu i slomi svaki štap jedan po jedan.
– “Imam i ja pouku”, reče krčmar.
– “Nije snaga štapova u tome što su jedan uz drugoga, već u špagi koja ih drži zajedno.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka