Rob u oluji

Maharadža je isplovio na more sa posadom. Ubrzo zatim podiže se velika oluja. Jedan od robova, budući da nikada

pre nije bio na brodu, poče plakati, a onda i histerisati od straha. Njegov plač je bio toliko glasan i iritantan da je uspeo da sve na brodu iznervira. Maharadža smesta naredi da se rob baci preko palube u more. Ali njegov glavni savetnik, inače jako mudar čovek, pritrča i došapnu mu: “Maharadža, prepustite ga meni. Mislim da ga mogu izlečiti.”

Iako se radilo samo o običnom robu, Maharadža je odobrio ovaj pomalo čudan zahtjev.

Savetnik odmah zapovedi mornarima da tog istog čoveka bace u more!!!
U trenutku kad se našao u moru, jadan rob počeo se od užasa dere iz sve snage i divlje mlatarati rukama po vodi. Nakon nekoliko sekundi mudrac naredi da ga izvuku ponovo na palubu!!!Našavši se na palubi, rob je ležao nemo i prestravljeno u jednom uglu broda.
Kad je Maharadža upitao svog savjetnika za razlog, ovaj odgovori: “Nismo svesni koliko smo srećni sve dok se naše stanje ne pogorša.”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka