Rizik

Rizik je smejati se a mogli bi nas smatrati ludim.

Plakati je rizik, da nas ne smatrali sentimentalnim.

Tražiti pomoć je rizik, da ne pokažemo svoje pravo ja.

Pokazati svoje snove, ideje mnogima je rizik, da ih ne izgubimo.

Ljubiti je rizik, da nam ljubav ne bude vraćena.

Živeti je rizik, da umremo.

Nadati se je rizik, da ne izgubimo nadu.

Pokušati je rizik, da nam ne bi uspjelo.

Rizikovati moramo, jer je u životu najveći rizik, da ne rizikujemo.
Čovjek koji ne rizikuje ne napravi ništa, nema ništa i nije ništa.
Lagano izbegne trpljenje i žalost, ne može učiti, osećati, menjati se, rasti, ljubiti… živeti.

Uklopljen u uverenja je rob, bez slobode.

Samo čovek, koji rizikuje, je slobodan.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka