Priča o prijateljstvu

Neki čovek, njegov konj i pas putovali drumom. Kad su se zadesili pored jednog ogromnog drveta, udari grom i sve ih pokosi. Ali čovek nije shvatio da je napustio ovaj svet, pa je nastavio put sa svoje dve životinje..

Put je bio dug i težak. Stalno su se penjali uzbrdo, sunce je peklo i bili su premoreni, znojavi i žedni. Iza jedne okuke ugledaše velelepnu kapiju, svu od mermera, koja je vodila na trg popločan zlatnim pločama, a nasred trga stajala je česma iz koje je tekla kristalno bistra voda. Putnik se obrati čuvaru na ulazu:

“Dobar dan.”
“Dobar dan”- odvrati stražar.
“Koje je ovo lepo mesto?”
“To vam je nebo”.
“Sreća naša što smo stigli na nebo, jer umiremo od žeđi”
“Možete slobodno da uđete i da pijete do mile volje” – pokaza stražar na česmu.

“Ali moj konj i pas su takođe žedni.”
“Žao mi je”, reče stražar,  “ali životinjama je zabranjen ulaz”.

Čovek je bio strašno razočaran, jer ga je morila neizdržljiva žeđ, ali nije hteo sam da pije. Zahvalio je stražaru i nastavio put. Još dugo su tako hodali uzbrdo, kad naiđoše na drugu kapiju, ovoga puta trošnu i oronulu, od koje je vodila zemljana staza oivičena drvećem. U hladu ispod jednog drveta ležao je neki čovek sa šeširom natučenim preko lica i verovatno dremao.

“Dobar dan”- reče mu putnik.
Čovek samo klimnu glavom.
“Strašno smo žedni, ja, moj konj i pas.”
“Tamo u steni ima jedan izvor” reče čovek pokazujući prstom. “Možete da pijete do mile volje.”
Čovek, konj i pas odoše na izvor i utoliše žeđ. Putnik se vrati da zahvali čoveku.

“Dođite kad god hoćete”,odgovori čovek.
“Samo nešto da vas pitam. Kako se zove ovo mesto?”
“Nebo.”
“Nebo? Ali, stražar ispred mermerne kapije rekao mi je da je ono Nebo!”
“Ono nije nebo, ono je pakao.”

Putnik je bio zbunjen. “Treba da im zabranite da se koriste vašim imenom! Taj lažni naziv sigurno stvara veliku zbrku!”
“Ni govora. Naprotiv, oni nam čine veliku uslugu. Jer, tamo ostaju svi oni koji su u stanju da iznevere najbolje prijatelje…”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: