Priča o Narcisu – Iz prologa „Alhemičara“ Paola Koelja

Alhemičar je poznavao legendu o Narcisu, lepom mladiću koji je išao da posmatra sopstvenu lepotu koja se ogledala u jezeru.

Toliko je bio opčinjen samim sobom da je jednog dana pao u jezero i utopio se. Na mestu gde je pao nikao je cvet koji su nazvali narcis.

Ali Oskar Vajld nije tako završio ovu priču.
On je napisao da su, kada je Narcis umro, došle šumske nimfe i zatekle dotle slatkovodno jezero pretvoreno u krčag slanih suza.
“Zašto plačeš?” – upitaše šumske nimfe.
“Plačem za Narcisom” – reče jezero.

“Ah, nimalo nas ne čudi što plačeš zbog Narcisa” – nastaviše one. “I pored toga što smo mi sve stalno trčale za njim po šumi, ti si bilo jedino koje je imalo priliku da izbliza posmatra njegovu lepotu.”

“Pa zar je Narcis bio lep?” – upita jezero.
“A ko bi osim tebe mogao to bolje da zna?” – odgovoriše iznenađene nimfe. “Na kraju krajeva, on se svakoga dana s tvojih obala naginjao nad tebe.”

Jezero je na trenutak zaćutalo. Najzad reče:
“Ja plačem za Narcisom ali nikad nisam primetio da je narcis lep. Oplakujem Narcisa zato što sam, uvek kada bi se on nagao nad mene, moglo u dnu njegovih očiju da vidim odraz svoje sopstvene lepote.”

“Lepe li priče”, reče Alhemičar.

Citati iz „Alhemičara“:

 • „Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom, nije im pravo. Jer, svaki čovek ima tačnu predstavu kako bi trebalo da živimo svoj život. A nikad nemaju pojma kako treba da prožive sopstveni život.“
 • „Ljudi veoma rano saznaju razlog svog postojanja. Možda zbog toga oni tako rano i odustaju.“
 • „Ako kreneš obećavši ono što još nemaš, izgubićeš volju da ga stekneš.“
 • „Ponekad treba pustiti da voda sama teče.“
 • „Uvek nastoj da znaš šta hoćeš.“
 • „Ne odustaj nikad od svojih snova.“
 • „Možda je Bog i stvorio pustinju da bi ljudi mogli da se osmehnu urminim palmama.“
 • „Dine se menjaju prema vetru, ali pustinja ostaje ista.“
 • „Bilo šta na licu zemlje može da ispriča priču svih stvari. Ako bi otvorio neku knjigu na bilo kojoj stranici, ili pogledao u nečiji dlan, ili u karte, ili let ptica, ili bilo šta, svaki čovek bi pronašao neku vezu sa onim što trenutno proživljava. Zapravo, stvari nisu pokazivale ništa, nego su ljudi, posmatrajući stvari, otkrivali način da se prodre u Dušu Svijeta.“
 • „Tajna je u sadašnjosti: ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi. Zaboravi budućnost i živi svaki dan svog života prema poukama Zakona i s verom da Bog brine o svojoj deci. Svaki dan nosi u sebi Večnost.“
 • „Nije zlo ono što ulazi u čovekova usta, nego je zlo ono što iz njih izlazi.“
 • „Ne misli na ono što je ostalo za tobom.“
 • „Najmračniji trenutak nastupa uoči samog izlaska sunca.“
 • „Kad su nam velika blaga pred nosom, nikad ih ne primećujemo.“
 • „Novac retko posluži da se odloži smrt.“
 • „Snovi postaju neostvarljivi samo zbog jedne stvari: straha od neuspeha.“
 • „Kada nastojimo da budemo bolji nego što smo, sve oko nas takođe postaje bolje.“
 • „Sve što se jednom desi, ne mora se nikad ponoviti. Ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put.“

Odabrala: Zvjezdana Marković

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: