Pelaški mit o postanju sveta

U početku se boginja svih stvari, Eurinoma, podiže naga iz haosa, ali ne nađe ništa čvrsto na šta bi stala te zato odvoji vodu od neba igrajući usamljena na talasima. Igrala je tako krećući se prema jugu, a vetar koji je pokretala svojom igrom učini joj se kao nešto novo i naročito, kao nadahnuće za stvaranje.

Okrećući se oko sebe ona dohvati severni vetar, protrlja ga rukama i gle čuda!

Pojavi se velika zmija Ofion. Da bi se zagrejala, Eurinoma poče da igra sve žešće i žešće, što kod Ofiona izazva požudu, te on obavi njene božanske udove i spoji se sa njom. Otada Severac, koga još zovu i Borej, poče da oplođava; zbog toga kobile često okreću svoje zadnjice vetru i ždrebe se bez pastuva. To je priča kako je Eurinoma zatrudnela.

Ona zatim uze oblik golubice i ležeći na talasima izvesno vreme, snese sveopšte jaje. Na njenu zapovest, Ofion se oko jajeta obavi sedam puta i grejao ga je dotle  dok se ono ne rasprsnu i iz njega ne ispadnu Eurinomina deca – sve stvari koje postoje : Sunce, Mesec, planete i zvezde, zemlja sa svojim planinama, rekama, drvećem, biljem i životinjama.

Eurinoma i Ofion izabraše za svoj dom Olimp, ali Ofion tada poče da vređda Eurinomu, hvališući se kako je on sam stvorio svemir. Na ovoga ona smesta prignječi petom, izbi mu zube, pa ga zatim progna pod zemlju u mračnu pećinu.

Zatim boginja stvori sedam planetarnih sila i nad svakom od njih postavi po jednu Titanku i Titana – Teu i Hiperiona za Sunce; Fojbu i Atlanta za Mesec; Dionu i Krija za planetu Mars; Metidu i Koeja za planetu Merkur; Temidu i Eurimedonta za planetu Jupiter; Tetidu i Okeana za Veneru; Reu i Krona za planetu Saturn.

Prvi čovek beše Pelazg, praotac svih Pelazga; on je iznikao iz zemlje Arkadije a za njim nikoše još neki. Pelazg ih nauči da grade kolibe, da se hrane žirom i da od svinjske kože šiju tunike kakve još nose siromašni ljudi u Euboji i Fokidi.

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka