Nikola Tesla (1856-1943)

 • Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.
 • Iako imamo slobodu da mislimo i djelujemo, mi se držimo zajedno, poput zvezda na nebeskom svodu s nerazdvojnim vezama. Ove veze se ne mogu videti, ali ih možemo osetiti.
 • Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju,mogla bi osvjetljavati gradove i gradove (Srbima i Hrvatima početkom drugog svetskog rata)
 • Neka budućnost kaže istinu, procenite svakoga čoveka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. (o svojim izumima i zaslugama)
 • Mislim da nema nijednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju. Takvi osećaji navedu čovjeka da zaboravi na hranu, spavanje ,prijatelje, ljubav, sve.
 • Napredak i razvitak čoveka od neizmerne su važnosti za čovečanstvo i bitno zavise o invenciji.
 • Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovečanstva.
 • Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svetu”.
 • Napredak civilizacije čini se poput vatre, prvo iskra, sledeće plamen, a onda eksplozija vatre povećavajući brzinu i snagu.
 • Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čoveka.
 • Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju
 • Učio sam tuce jezika, proučavao literature i umetnost proveo svoje najbolje godine u bibliotekama čitajući sve što bi mi došlo pod ruku i osetio sam da sam traćio vrieme, ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što sam ikada učinio
 • Ako pokušam nastaviti prekinuti tok misli,osećam pravu duhovnu mučninu,nehotice tada prelazim na drugi posao,iznenađen svežinom uma i lakoćom kojom svladavam prepreke koje su mi pre kvarile račune. I redovno  nalazim odgovore na teška pitanja uz najmanji napor.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: