Ne vredi raditi na silu

Bio jednom jedan drvoseča koji je došao raditi u tvornicu drva. Plata je bila dobra, a uslovi rada još bolji, tako da je drvoseča odlučio dati sve od sebe. Prvog je dana došao pred poslovođu, koji mu je dao sekiru i odredio jedno područje u šumi. Čovek je pun poleta otišao u šumu seći. U jednom danu posekao je osamnaest stabala.

“Čestitam”, rekao mu je poslovođa. “Nastavi tako.”

Ohrabren poslovođinim rečima, drvoseča je odlučio sutradan poboljšati svoj rad. Tako da je te noći legao veoma rano. Idućeg jutra je ustao pre svih i otišao u šumu. Uprkos svom naporu nije uspeo poseći više od petnaest stabala. Sigurno sam umoran, pomislio je. Odlučio je leći sa zalaskom Sunca. U zoru je ustao, odlučan srušiti svoj rekord od osanmnaest stabala. Ipak, toga dana nije uspeo ni pola od toga. Idućeg ih je dana bilo sedam, onda pet, a poslednjeg je dana čitavo popodne pokušao poseći svoje drugo stablo.

Uznemiren zbog toga što bi mogao reći poslovođa, drvoseča je otišao reći poslovođi šta se događa i kleo se da se trudio do granica iscrpljenosti. Poslovođa ga je upitao: “Kad si poslednji put naoštrio svoju sekiru?”

“Naoštrio? Nisam imao vremena naoštriti je: bio sam prezauzet sečom stabala.”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka