NE DIRAJTE MOJE KRUGOVE! – ARHIMED

Osim kraćega boravka u Aleksandriji, većinu života Arhimed je proveo u svojem rodnom mestu, Siracusi na Siciliji. Osim kao matematičar i fizičar, ističe se i kao genijalan graditelj i inovator, čiji su pronalasci bili daleko ispred njegovog vremena. Od brojnih izuma potvrđeni su sa sigurnošću Arhimedov vijak i planetarijum. Siracusu su u 3. st. pr. Kr opsedali Rimljani, pa je Arhimed, ne jednom, svojim pronalascima pomogao u obrani grada.

Navodno je izgradio Siracusiju, najveći ratni brod toga vremena, a kad su 213. pr. Kr, u Drugom punskom ratu Rimljani počeli opsadu Siracuse, Arhimed je preuzeo radove na utvrđivanju grada i konstrukciji katapulta i drugih ratnih naprava. Uz pomoć sočiva i ogledala navodno je zapalio rimsku flotu u luci ispred Siracuse, ali je ovaj događaj, o kojem izveštavaju mladi zapisi, kasnije osporavan.

Teško je na tom polju odvojiti istinu od legende, ali nova saznanja idu u prilog tome da je mnogo toga što nam se čini neverojatnim zaista bilo moguće u ono vreme, zahvaljujući čudesnom umu Arhimeda. Nakon dvogodišnje opsade grada Rimljani su napokon zauzeli Siracusu. Arhirneda je neposredno pre pada grada ubio rimski vojnik dok je u svom vrtu rešavao neki geometrijski problem iznad krugova nacrtanih u pesku.

Tom je prilikom navodno izrekao svoje poslednje reči koje su do danas ostale među latinskim izrekama: Noli turbare (tangere) circulos meos. Rimski konzul Marcelo dao je izjavu da se taj žaljenja vredan događaj dogodio suprotno njegovoj naredbi. Stoleće i po kasnije pronašao je Ciceron Arhimedov grob u jadnom stanju i naložio da se renovira. Grob je prepoznao po tome što su na njemu bila urezana Arhimedova najdraža geometrijska tela – kugla i valjak.

Ne dirajte moje krugove! (Noli turbare circulos meos!) – Arhimed (287. – 212. pr. Kr.)

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka