Napolju sam

Bila jednom jedna veoma religiozna žena koja je mnogo volela Boga.
Svakog jutra išla je u crkvu dok su joj duž puta prilazili prosjaci, deca joj pružala ruku, prijatelji je dozivali, ali ona je bila tako opsesivno obuzeta svojim bogomoljstvom da nikog od njih nije uopšte ni primećivala. Jednog dana prešla je uobičajeni put od kuće do crkve da bi stigla na misu. Gurnula je vrata od crkve, ali se ona nisu otvorila. Pokušala je još jednom, i na svoje zaprepašćenje shvatila, da su zaključana.

Očajna i na samu pomisao da će prvi put za sve te godine propustiti misu, ne znajući šta da učini, pogledala je uvis. Na vratima je visila zakačena cedulja na kojoj je pisalo: ”Napolju sam.”

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka