Napoleon Hil (1883-1970)

 • Postoje ljudi koji stalno traže dlaku u jajetu i onda kad je ne nađu, tresu toliko dugo glavom od iznenađenja da dlaka na kraju i upadne.
 • Bez entuzijazma se ne može ni biti uverljiv. Entuzijazam je zarazan, i osoba koja ga ima pod svojom kontrolom, obično je dobrodošla u bilo kojoj grupi ljudi.
 • Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka,  onda niste mudriji nego što ste bili na početku.
 • Većina veliki ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha.
 • Kada bude ispisano poslednje poglavlje vašeg života, uvidećete da je upornost, ili njen nedostatak, igrala veliku ulogu u vašim uspesima ili neuspesima.
 • Mislim da sam bar hiljadu puta izrazio mišljenje da se ne može pobediti osoba koja pažljivo napravi razuman i pravedan konačan plan, koji donosi dobro svima kojih se tiče, a onda razvije samopouzdanje koje joj je potrebno da ga ostvari.
 • Cilj je san sa rokom sprovođenja.
 • Svaka povratna informacija u životu sadrži vrednu informaciju…
 • Novac bez mozga je uvek opasan.
 • Naša jedina ograničenja su ona koja stvorimo u našim umovima.
 • Oklevanje, suprotnost od odlučnosti, je sveprisutni neprijatelj kojeg praktično svaki čovek treba da pokori.
 • Zaboravi na ‘posao’. Zaboravi na to da li ima posla. Zaboravi standardnu rutinu: “Imate li neki posao za mene?” Skoncentriši se samo na to šta možeš da daš.
 • Budi uporan bez obzira koliko se sporo morao kretati. Sa upornošću će doći i uspeh.
 • Svet ima naviku da se skloni sa puta ljudima čije reči i dela pokazuju da znaju kuda idu.
 • Svaki neuspeh nosi sa sobom i odgovarajuće seme uspeha.
 • Niko nije poražen sve do onog trenutka dok poraz ne prihvati kao realnost.
 • Akcija je prava mera uspeha.
 • Prvo dolazi misao; zatim organizacija misli u ideje i planove; potom, transformacija tih planova u stvarnost. Početak, kao što primećujete, je u vašoj imaginaciji.
 • Mnogi od nas su dobri u startu, ali loši u finišu bilo čega u šta se upustimo. Čak štaviše, ljudi su skloni da odustanu nakon prvog znaka poraza. Dok osoba koja upornost načini svojim životnim motom, otkriva da će se poraz konačno ‘umoriti’ i odstupiti. Poraz se ne može nositi sa upornošću.
 • Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.
 • Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: