Mikelanđelov Kip

Jednog je dana jedna porodica naručila kod čuvenog vajara Mikelanđela da joj sačini kip izuzetne lepote.

Odmah posle pogodbe Mikelanđelo ode da traži pogodan blok mermera.
Nakon izvesnog vremena u jednoj sporednoj uličici on nađe jedan mermerni blok, potpuno obrastao korovom, a koji je tamo ležao zaboravljen.
Umetnik reče svojim pomagačima da mu ga prenesu u njegov atelje.

Bez odugovlačenja, on započe da kleše Kip iz mermera. Za to su mu trebale čitave dve godine.
I još dve dodatne godine dok je statuu izbrusio i ispolirao.

Na dan otkrivanja statue došlo je mnogo ljudi da bi se divilo jedinstvenoj Davidovoj lepoti.
Ljudi su ga stalno pitali kako mu je uspelo da stvori jednu tako predivnu statuu.

Vajar je odgovorio:”David je uvek bio tu. Ja sam samo morao da otklonim višak mermera.”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka