Migel de Servantes (1547 – 1616)

 • Samo lekari nas mogu ubiti i ubijaju nas bez straha i mirne savesti ne potežući drugog mača osim recepta.
 • Kad se hleb pojede, i društvo se razine.
 • Na ludom temelju još nikad nije podignuta pametna zgrada.
 • Ljubav gleda kroz naočare kroz koje joj se bakar pričinjava kao zlato, beda kao bogastvo, a krmelj kao biseri.
 • Ženski savet nije bog zna šta, ali glup je onaj ko ga ne primi.
 • Jedan čovek nije ništa više od drugog ako ne napravi više od njega.
 • Više zna glupan u svojoj kući nego mudrac u tunoj.
 • Nema tako utrtog puta na kojem ne bi bila barem koja prepreka ili rupčaga.
 • Nijedan put nije loš na svom završetku osim onoga koji vodi na vešala.
 • Kad ima hleba tad je i tuga lakša.
 • Usta bez zuba su isto što i mlin bez kamena i mnogo više treba ceniti zub nego dijamant.
 • Dobro propoveda ko dobro živi.
 • Službe i visoki položaji nisu ništa drugo nego duboko more smutnji.
 • Mrtav odlazi u grob a živ za pogačom.

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: