Mehmed Meša Selimović (1910-1982) – Citati ”Derviš i Smrt”

  • Smešno je možda, bio sam čovek s onim od juče i hoću da budem čovek s ovim od danas, drukčijim, možda i suprotnim, ali me to ne buni, jer čovek je promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.
  • Lepa reč je kao lepo stablo, koren mu je duboko u zemlji, a grane se pod nebo uzdižu.
  • Duša može često da održi telo, ali telo dušu nikad; ona posrće i gubi se sama.
  • Teško će se sporazumeti dva čoveka koja misle različito. Lako će se sporazumeti dva čoveka koja misle.
  • Kunem se vremenom, koje je početak i završetak svega, da je svako uvek na gubitku.
  • Četrdeset mi je godina, ružno doba: čovek je još mlad da bi imao želja, a već star da ih ostvaruje.
  • Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.
  • Mrtve treba sahraniti, zbog sebe.
  • Zašto se smatra da su knjige pametne ako su gorke?

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: