Marko Aurelije (121-180 n.e.)

 • Ljudska duša samu sebe vrena ako dopusti da je savlada naslada ili bol.
 • Aleksandar Veliki i njegov mazgar postali su posle smrti jednaki.
 • Izvršavaj svako svoje delo na taj način kao da ti je poslednje u životu.
 • Smrt je nalik ronenju, ona je misterija u prirodi: sastav ili rasulo odrenenih elemenata,
 • Nije vredno da samoga sebe ražalostim upravo ja koji nikada nisam želio ražalostiti svoga bližnjega.
 • Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suneno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti.
 • Sve ono što je lepo, a bilo što mu drago, lepo je samo po sebi i svojom lepotom završava u sebi, a i tim se ne hvali.
 • Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao.
 • Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome biupravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.
 • Porazno je kad u životu pojedinca pre klone duh nego telo.
 • Budi nalik na morski rt u koji neprestano udaraju talasi a on i dalje ostaje čvrst, dok se oko njega stišava razjarena voda.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

 • Nema sličnih članaka