Mark Twain (1835-1910)

  • Kad sam imao 14, otac mi je bio tolika neznalica da sam jedva podnosio tog starca u svojoj blizini. Kad sam napunio 21, ostao sam zapanjen koliko starac može naučiti u sedam godina.
  • Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan.
  • Kad se dvoumiš, reci istinu.
  • Hrabrost nije odsustvo straha. To je delovanje uprkos njemu.
  • Odelo čini čoveka. Goli ljudi imaju malo ili nimalo uticaja na društvo.
  • Istina je dragocena. Dakle, koristi je umereno
  • Ako prihvatiš izgladnela psa i nahraniš ga, on te neće ujesti. To je razlika između psa i čoveka
  • Od svih Božjih stvorenja, samo se jedno ne može potčiniti i vezati na uzicu. To stvorenje je mačka. Kada bi se čovek mogao ukrstiti sa mačkom to bi njega unapredilo ali bi unazadilo mačku.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: