Makedonske

 • Ako me gledaš s dva oka, ja ću tebe s četiri; ako me, pak, gledaš jednim okom, ja ću tebe nijednim.
 • Bez vremena ništa ne zri.
 • Vino ne stoji u čoveku kao što stoji u bačvi.
 • Visoko drvo plod nema.
 • Voda sve nosi, samo sramotu ne može.
 • Dva ljuta kamena brašno ne melju.
 • Lažne suze Bog ne prima.
 • Mnogi su se rodili kao ljudi, a umrli kao magarci.
 • Na kamenu koji se kotrljao, trava ne niče.
 • Otvori oči, da ti ih ne otvore.
 • Samo dva puta ima: jedan nagore, jedan nadole.

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: