Mahatma Gandi (1869-1948) – Otkrij ljubav…

Uzmi osmeh i daruj ga onome ko ga nikad nije imao.
Uzmi zrak sunca i učini da odleti tamo gde vlada noć.
Otkri izvor i okupaj onoga ko živi u blatu.
Uzmi suzu i položi je na lice onoga koji nikad nije plakao.
Uzmi hrabrost i stavi je u dušu onoga ko se ne sme boriti.
Otkrij život i pripovedaj o njemu onome ko ga ne može shvatiti.
Uzmi nadu i živi u njezinom svetlu.
Uzmi dobrotu i daruj je onome ko ne zna darivati.
Otkrij ljubav i pokaži je čitavom svetu…

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: