Mađarske poslovice

  • Blago onome ko ima prijatelje, teško onome kome su potrebni.
  • Ko se dovoljno vode napio, izvoru leđa okreće.
  • Lako je održavati mir kad je pas na lancu.
  • Ljubav i mržnja nisu pravedne sudije.
  • Čak i beli ljiljan baca crnu senku.

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: