Lav Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)

 • Životni cilj svakog pojedinca je uvek isti: napredovanje u dobrome.
 • Trudi se da ne misliš o onome što smatraš lošim.
 • Debelo drvo počelo je od tankog pruta. Devetospratna kuća počela je od slaga opeka. Putovanje od hiljadu kilometara počinju od jednog koraka.
 • Pazite na svoje misli: one su početak postupka!
 • Ćutanje je često najbolji odgovor.
 • Često čujemo kako mladost kaže: ne želim da živim razumom drugoga, hoću da razmislim sam. A čemu razmišljati o onome što je poznato. Uzmi ono što je gotovo i idi dalje. U tome je snaga čovečanstva.
 • Boga je teško spoznati, ali to ne znači da ga nema,
 • nego je to znak Njegove veličanstvenosti, a naše slabosti.
 • Žena je kamen spoticanja za karijeru jednog čoveka.
 • Uzrok mnogih nesreća leži na dnu vinske čaše.
 • Čim čovek poje, viče i pred svima govori: “O, Gospode, Gospode!”, znaj da nije našao Gospoda.
 • Onaj ko ga je našao ćuti.
 • U šahu, kao i u životu, primećujemo svoje greške tek kad se drugi njima koriste.
 • Kao što se vatra ne gasi vatrom, tako se i zlo ne gasi zlom.
 • Boga nema samo za onoga ko Ga ne traži. Traži Ga, i On će ti se javiti.
 • Daj više odmora jeziku nego rukama.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: