Konfučije (551- 479 pre n.e.)

  • Kad vidiš dobrog čoveka, pokušaj da nadmašiš njegov primer, kad vidiš nekog lošeg čoveka, ispitaj se da i ti nemaš iste greške.
  • Sa ljudima koji streme drukčijim ciljevima ne mogu se praviti zajednički planovi.
  • Čini drugima ono što sebi želiš. Ne čini drugima što sebi ne želiš.
  • Plemenit čovek je dostojanstven, ali nije gord – prostak je gord ali nije dostojanstven.
  • Svi ljudi ne mogu biti značajni i bogati, ali svi mogu biti dobri i pametni.
  • Čovek koji ne razmišlja i ne planira unapred naići će na nevolju ispred svojih vrata.
  • Plemenit je čovek miran i velikodušan. Prostak je uvek uzbuđen.
  • Biti dobar znači biti slobodan dušom. Ljudi koji se stalno tuže na nekoga, koji se neprestano boje nečega ne mogu biti slobodni dušom – taj gleda a ne vidi, sluša a ne čuje, jede, a ne oseća nikakav ukus.
  • Čovekoljublje se sastoji iz ljubavi prema drugima. Čovek koji zaista voli druge je čovek kadar da obavlja svoje dužnosti u društvu.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

Tagovi: