Konfučije (551- 479 pre n.e.)

 • Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.
 • Neka te ne zabrinjava ako drugi ne znaju za tvoje sposobnosti, ali možeš biti zabrinut ako ih nemaš.
 • “Nas koji smo jednom poljem slave prošli,
 • bilo je mnogo, pa šta je ostalo?
 • Tek humka zemlje, na kojem se žari
 • crveni korov svako proleće.”
 • Još ni život ne poznajemo, a kako možemo poznavati smrt.
 • Plemenit čovek prebacuje sebi, a prostak prebacuje drugima.
 • Čitanje bez razmišljanja stvara nesređen duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim.
 • Čovek koji se hvali bez ikakvog stida, uveriće se da je veoma teško živeti prema svojim hvalisanjem.
 • Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti.
 • Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude.
 • Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota.
 • Ako ljudi na nižim položajima nemaju poverenje u one iznad sebe, vladati narodom nije moguće.
 • Svakog dana ponesi kantu zemlje na jedno mesto – i sagradićeš planinu.
 • “Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije;
 • vaspitanje – ono je najlakše; i iskustvo – ono je najneugodnije.”
 • Nepravedno nije ono što možemo zaboraviti.
 • “Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.
 • Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.
 • Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.
 • Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

Tagovi: ,