Ključevi života – O Poteškoćama u životu

“Kako i zašto dolazi do toga da školjka proizvodi biser?

Kao prvo, to je zrno peska koje je prodrlo u školjku i predstavlja teškoću za nju, smeta joj.
Ah – kaže ona sebi – kako se osloboditi ovoga? Grebe me, nagriza me. Šta da radim?
I evo je.  Sabira se, meditira… do dana kada shvati da se neće moći nikada osloboditi tog zrna peska, već da ga može obraditi na takav način da ono postane glatko, sjajno i oblo. I kada joj to uspe, ona je sretna.

– Ah, savladala sam jednu teškoću! – kaže sebi.

Hiljadama godina, biserna školjka uči čovečanstvo, ali mnogi ljudi još nisu shvatili lekciju.

Koja je to lekcija?

Da, ako uspemo obaviti naše teškoće i sve što nas nervira u svetlu, prozračnu i blagu materiju, imaćemo neprocenjivo bogatstvo. Zato već od danas, umesto da se žalite i nervirate u sebi ne preduzimajući ništa, potrudite se proizvesti tu izuzetnu i specijalnu materiju kojom ćete obaviti svoje teškoće.“

Ovo je jedno od 115 „zlatnih pravila za svakodnevni život“ iz istoimene knjige Omrama Mikhael Ivanova (1900-1986), francuskog filozofa i pedagoga. Zanimljivo je da su sva njegova dela nastala na osnovu njegovih usmenih izlaganja.
Njegove lekcije su jednostavne, jasne i tople, a njegova pravila za svakodnevni život nas vraćaju u vreme kad su postojale i neke druge vrednosti osim materijalnih.

Tajna posebnih ključeva

“Juče ste uspeli rešiti neki problem, ali evo danas je pred vama novi: vi nikako ne možete upotrebiti jučerašnje rešenje.
Ne možete sva vrata otvarati istim ključem. Isto tako i u psihičkom životu postoje različiti ključevi za različita vrata. Ako uvek želimo upotrebiti isti ključ, ostaćemo pred zatvorenim vratima.
Tri suštinska ključa su ljubav, mudrost i istina. Ljubav koja otvara srce, mudrost koja otvara razum i istina koja otvara volju. Kada treba rešiti neki problem, pokušajte sa različitim ključevima. Ako prvi ne otvori vrata, drugi sigurno hoće, samo budite istrajni…“

izvor:

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: