Jovan Dučić (1871-1943)

 • Ironični ljudi su često ljudi sa puno duha, njima su se uvek više divili nego što su ih voleli.
 • Retko je čovekov cilj zao, mogu biti samo zla sredstva.
 • Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad drugima.
 • Kad bi mladost imala filozofiju staraca, ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.
 • Najviše se vole oni ljudi koji imaju iste vrline, a najviše se mrze oni koji imaju iste mane.
 • Ko misli da je srećan on je zaista srećan.
 • Dvi su prave i najveće čovjekove nesreće, nemati zdravlja i nemati prijatelja.
 • U jednom romanu ima više ljubavi nego u jednom velikom gradu.
 • Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji.
 • Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.
 • Ko misli da je sretan on je zaista sretan.
 • Najviše se vole oni ljudi koji imaju iste vrline, a najviše se mrze oni koji imaju iste mane.
 • Kad bi mladost imala filozofiju staraca, ne bi bilo na svijetu ni jednog sunčanog dana.
 • Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad drugima.
 • Rijetko je čovjekov cilj zao, mogu biti samo zla sredstva.
 • Ironični ljudi su često ljudi sa puno duha, njima su se uvijek više divili nego što su ih voljeli.
 • Ako mudrac izbjegava glupaka, još više glupak izbjegava mudraca. Nikad čovjek ne može da kaže onoliko mudrosti koliko može da prećuti ludosti.
 • Najsrećniji je onaj čovjek koji umije da se udubi onoliko u svoju sreću koliko se drugi udube u svoju nesreću.
 • Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
 • Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku.
 • Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.
 • Nije tačno rečeno da je svaki čovek kovač svoje sreće, tačno je, naprotiv, da je svaki čovek uvek sam kovač svoje nesreće.
 • Brak se najčešće sastoji od jednog lažova i jednog nasilnika.
 • Kad vidi koliko na svetu ima glupaka, ludaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom vazduhu.
 • Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka.
 • Ja pamet muškarca računam po onome što kaže, a pamet žene po onom što ne kaže.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

Tagovi: