Jovan Dučić (1871-1943)

 • Žena se ne služi lažju da napadne, nego da se odbrani.
 • Lepa je svaka žena osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste.
 • Žene ne znaju da poštuju, nego da vole. Stoga one ne traže ni da vi njih poštujete, nego da ih volite.
 • Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci su hrabri pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.
 • Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja.
 • Ženi nije dovoljno da dobije najviše od muškarčeve sreće, nego da što više otme od njegove slobode.
 • Kao glad, ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti.
 • Ljubav je čak i herojstvo, jer traži žrtve.
 • Mladost i ljubav, to je sve što život ima.
 • Postoji ludilo ljubavi, ali ne i mudrost ljubavi.
 • Samo se u ljubavi i u snrti ljudi mogu da izjednače, i da poslednji stigne prvog.
 • Ljudi koji mrze, to su najpre glupaci, a zatim i kukavice, ali nikad heroji.
 • Svi ljudi imaju iste mane, ali nemaju iste vrline.
 • Prva osobina primitivnog čoveka ja da se boji svega što ne razume, a na prvom mestu se boji pameti.
 • Veliki čovek sudi čoveka po njegovim vrlinama, mali sudi po manama.
 • Ko smisao života nije tražio, taj nije živeo, ali ako ga je tražio, nikad nije bio dovoljno srećan.
 • Treba se čuvati više sebe nego svojih zlotvora.
 • Neko ostari kao zlato i mermer, a neko kao cipele.
 • Za samoću treba biti sposoban, čak i spreman.
 • Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom.
 • Nema ni jednog ostarelog kralja koji ne bi pristao da bude mlad poručnik.
 • Svet podnosi starca samo ako je duhovit ili bogat.
 • Nikad čovek prema čoveku nije pravedan, ni kad voli ni kada mrzi.
 • Zavist je urođena u svakom čoveku, makar to neki krili a neki u sebi suzbijali.
 • Jedino onaj pisac koji ženu ne bi “napao” u šumi naće je “napasti” ni u knjizi.
 • Zlo je ko ne ne zna, a učiti se ne da.
 • Jedino što muškarci ne opraštaju drugom muškarcu, je kad ima lepšu ženu nego što je njihova.
 • Ono što u ljudima postoji zversko ne može se ukrotiti nikakvim poklonom, koliko se to može ukrotiti lepom rečju.
 • Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: