Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

 • Mržnja je aktivno nezadovoljstvo, a zav ist pasivno; ne smemo se zato čuditi što zavist tako brzo prelazi u mržnju.
 • Kakvo imamo pravo na vladavinu, to i ne pitamo. Ima li narod pravo da nas skine sa vlasti, nato se i ne obaziremo: samo se čuvamo da on ne padne u iskušenje da to i učini.
 • Ljubav odoleva vremenu koje sve otima. Nikad nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna.
 • Zabluda se odnosi prema istini kao kao san prema budnosti. Primetio sam da se čovek kao osvežen vraća iz zablude u istinu.
 • Jedno o drugome bili smo u zabludi. Bila su to divana vremena.
 • Kada bismo morali sve zakone proučavati, ne bismo imali vremena da ih kršimo.
 • Mnogo je lakše razlikovati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo
 • lako izaći na kraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom nije svačija stvar.
 • Reci mi s kim se družis pa cu ti reći ko si. Znam li čime se baviš, znaću šta možeš postati.
 • Kada je nekoliko ljudi menusobno sasvim zadovoljno, možemo najčešće biti uvereni da su u zabludi.
 • Srećan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni pokoravati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.
 • Slobodni ste ako vam je savest čista.
 • Samo nevolje u životu nas uče da cenimo dobar život.
 • Isplesti venac mnogo je lakše nego za njega naći glavu.
 • Beskoristan život je isto što i rana smrt.
 • Želja i ljubav su krila za velika dela.
 • Mi zapravo znamo ako malo znamo. Sa znanjem raste i sumnja.
 • Zlato kupuje glas gomile, ali ti neće pribaviti ni jedno jedino srce.
 • Ko mrzi žene, zapravo je prema njima galantniji od onoga koji ih voli; onaj ih, naime, smatra nesavladivima, a ovaj se još nada da će sa njima izaći na kraj.
 • Za stado naravno nije dobro ako mu je pastir ovca.
 • Svi darovi, sve ljubaznosti sveta ne mogu zameniti jedan trenutak zadovoljstva.
 • Ko ćuti nema razloga da brine, čovek ostaje skriven pod jezikom.
 • Ne menja li se sve na svetu? Zašto da se ne menjaju i naše strasti.
 • Ljudi uvek misle da moraju ostariti ako žele da budu pametni. A zapravo se u poodmaklim godinama moraju truditi da se održe pametnima kao što su bili.
 • Koja je vlada najbolja? Ona koja nas uči da sami vladamo sobom.
 • Najsrećniji je onaj čovek koji može kraj svog života povezati sa početkom.
 • Potcenjivati neprijatelja pre smrti je glupost, posle pobede podlost.
 • Svi ljudi bivaju u svojim nadama razočarani, u svojim iščekivanjima prevareni.
 • Bolje da se ti prevariš u svoje prijatelje nego oni u tebe.
 • Ko želi da se prepire, neka u toj prilici nikad ne kaže nešto što mu niko ne osporava.
 • Ljude ne upoznajemo kada oni dolaze nama, moramo otići njima da bismo saznali kakvi su.
 • Vladare treba uvek kritikovati! Političke greške se, doduše, kažnjavaju same, ali ćete ih vi platiti.
 • Novinara treba zaista sažaljevati. Najčešće ne zna da išta kaže, a često ne sme ništa reći.
 • Nesreća oblikuje čoveka i prisiljava ga da upozna samog sebe.
 • Je li kokoška nastala pre jajeta ili obrnuto? Ko to reši, rešio je spor o bogu.
 • Zemlja se oslobana ljubavlju, a velika postaje delima.
 • Ljubav je slatko ropstvo, brak je ropstvo bez slasti.
 • I najmudrije ribe glad tera na udicu.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: