Vilijam Šekspir (1564-1616)

 • Slabosti, ime ti je žena!
 • Ko voli, tih je. Odzvanja samo prazna posuda.
 • Prijatelj mora podnositi slabosti svog prijatelja.
 • Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.
 • Kada imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kada nemaš ništa.
 • Znamo šta jesmo, ali ne znamo šta bismo mogli biti.
 • Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.
 • Vera u radost gotovo je ista kao i sama radost
 • Ne pokazuj sve što imaš, niti govori sve što znaš.
 • Grešiti je ljudski, praštati božanski, ali ja nisam Gospod.
 • Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek.
 • Govornici nisu dobri radnici.
 • Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne progovori, guši srce dok ne pukne.
 • Najiskrenije su one suze koje lijemo sami nad sobom.
 • Prijatelj mora podnositi slabosti svog prijatelja.
 • Gde seješ ljubav, izraste radost
 • Dobro otvori oči kad se ženiš, a posle ih zatvori!
 • Ljubav se rađa, živi i umire u očima.
 • Muzika je hrana ljubavi.
 • Ljubav ne gleda očima, već dušom; zato je krilati Amor na slikama slep.
 • Kada tuga dolazi, ona dolazi u mnoštvu.
 • Ništa nije samo po sebi ni dobro ni loše: zavisi samo šta o njemu mislimo.
 • Novac je krupna stvar koja ljude čini sitnim.
 • Jednako su bolesni oni koji previše jedu, kao i oni koji u oskudici gladuju.
 • Svet je onoliko zanimljiv koliko smo mi radoznali.
 • Ljudsko je telo park u kojem je volja glavni vrtlar.
 • Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje?
 • Uzdisati nad prošlim jadom najsigurniji je način da se privuče novi.
 • Više volim ludost koja me raduje, nego iskustvo koje me rastužuje.
 • Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste,  jače ljubav gori!
 • Poslušaj svoju mudrost, a ne gnev!
 • Ženidba je prva glupost koju čovek učini kada postane zreo i razuman.
 • Slabosti, ime ti je žena.
 • Uspeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša,
  a ne u jeziku onoga koji kaže.
 • Nema goreg mraka od neznanja.
 • Mnoge ljude smatraju pametnima samo zato što ćute.
 • Ko nikuda ne putuje – ostaje prost.
 • Dobro i mudro za pokvarenjaka su ružni.
  Đubre zna samo za smrad.
 • Jaki razlozi čine jaka dela.
 • I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe.
 • Prazne tikve veću buku prave.
 • Đavoljska zloba, ružnija je kod žene, nego kod samog đavola.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: