Ivan Cankar (1876-1918)

 • Čovek mora biti sam da bi upoznao druge. 
 • Čovek stavlja svoj potpis na svaki predmet koji dodirne.
 • Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovu srcu.
 • I prijateljima treba reći istinu u lice.
 • Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvek skriveno.
 • Krepost je nalik na ospice; čovek se razboli od njih jednom u životu i nikad više.
 • Laž ne ubija tojagom, ali se provlači krvnim žilama poput otrova, polako i oprezno, pa se i ne primećuje kako deluje.
 • Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.
 • Na posao me u prvom redu tera – ljutnja.
 • Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol.
 • Oduvek je bivalo da čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovom srcu.
 • Sreća je kao sunce. Kad je najlepše, zađe.
 • Što brbljate! Narod će sam sebi pisati presudu; neće mu je pisati ni frak ni mantija.
 • Više gorčine i patnje krije se u jednom jedinom radnom satu nego u jednom celom celcatom životinjskom životu.
 • Znate li zašto je pas veran svome gospodaru? – Jer  je navikao na njegove batine.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: