Imanuel Kant (1724-1804)

 • Ko svoju požudu zna zadovoljiti, pametan je; ko je zna obuzdati, mudar je.
 • Istina, mislim mnogo toga s najdubljim uverenjem i na svoje veliko zadovoljstvo, što nikad neću imati hrabrosti da kažem; ali nikada neću kazati nešto što i ne mislim.
 • Mnogo znati mora onaj koji druge treba da poučava da sa malo znanja budu mudriji.
 • Nikad ništa ne izaziva pobunu više od nepravde; sva druga zla, koja trpimo, nisu ništa prema ovom.
 • Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi sudiju sigurno izabrala prvi.
 • Muškarac je ljubomoran ako ljubi; a žena ako i ne ljubi.
 • Besavesnost nije nedostatak savesti, nego sklonost da se čovek ne obazire na njin sud.
 • Smrti se najmanje boje oni čiji život ima naveću vrednost.
 • Bolje je znati malo ali temeljno, nego mnogo i površno.
 • Glavni uzroci su predrasuda: oponašanje, navika i sklonost.
 • Bez poštovanja nema istinske ljubavi.
 • Upitamo li se da li valja gledati na ljudski rod kao na dobar ili loš soj: moram priznati da se bas nemamo čime pohvaliti.
 • Hteti postati delimično bolji čovek uzaludan je pokušaj.
 • Dužnost prema samom sebi se sastoji u tome da čovek očuva ljudsko dostojanstvo u sopstvenoj ličnosti.
 • Ljubav je stvar osećaja a ne volje, te ne mogu ljubiti zato što hoću, a još manje zato što moram; stoga je obavezna ljubav glupost.

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: