Hleb i maslac

Pekar u selu je kupovao maslac od obližnjeg seljaka. Jednog je dana izvagao količinu kupljenjog maslaca i ustanovio da je seljak smanjio količinu kupljenog maslaca iako mu je zaračunao istu cenu. I tako je pekar optužio seljaka za prevaru.

Na sudu je sudija upitao seljaka:

“Imate li proverenu vagu i tegove?”

“Nemam”, odgovorio je seljak

“Pa kako onda merite količinu maslaca koji prodajete?”

Seljak je odgovorio:

“Kad je pekar počeo od mene kupovati maslac smatrao sam da bih trebao od njega kupovati hleb. Počeo sam koristiti njegov hleb od pola kilograma kao teg za moju vagu, kad sam vagao maslac. Ako je težina mog maslaca manja, onda je za to kriv pekar.”

Biblijska pouka:

Matej 7:2; Jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi, kako budete merili, onako će se i vama mjeriti.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka