Henry Becque (1837 – 1899)

  • Između slobode i zdravlja sličnost je u tome što njihovu pravu vrednost spoznajemo tek onda kad ostanemo bez njih.
  • Ljudi se dive hrabrosti, talentu, dobroti, velikim zadacima i velikim iskušenjima; ali ne cene ništa osim novca.
  • Najlepša uspomena koju žena sačuva o jednom ljubavniku, jeste nevera koju mu je počinila.
  • Osveta je ipak najsigurniji način da se postigne pravda.
  • Sa ženama je kao i s fotografijama. Neka budala pobožno čuva negativ, od kojega pametni uzimaju kopije!

 

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: