Mahatma Gandi (1869-1948)

1 . Promeni samog sebe
‘Ako želiš da vidiš promenu u svetu, ti moraš postati ta promena!’
‘Kao ljudima, naša veličina se ne nalazi u tome da promenimo svet, jer to je mit našeg atomskog doba, nego u tome da sami sebe promenimo.’

2. Ti imaš kontrolu!
‘Niko ti ne može nauditi bez tvoga pristanka.’

3. Oprosti i zaboravi
‘Slabići ne mogu nikada oprostiti. Oproštaj je atribut jakih. ‘Izreka, “oko za oko” će samo dovesti do toga da celi svet postane slep’

4. Ako čovek ne deluje, ne dospeva nikud!
‘Jedan gram delovanja vredi više od tone teorije.’

5. Živi ovaj trenutak
‘Ne želim predviđati budućnost. Bavim se savladavanjem prošlosti. Bog mi nije dao kontrolu nad sledećim trenutkom.’

6. Svako je čovek
‘Tvrdim da sam jednostavna individua i da činim greške kao i svaki drugi smrtnik. Dovoljno sam skroman da priznam sopstvene greške i da iznova promislim o svojim koracima.’
‘Nije mudro biti previše siguran u sopstvenu mudrost. Dovoljno je da nas neko podseti na to kako jaki znaju postati slabi i kako se i mudraci varaju.’

7. Budi uporan, postojan, istrajan
‘Prvo te ignorišu. Nakon toga te ismejavaju. Potom se bore protiv tebe. Na kraju TI pobeđuješ.’

8. Gledaj u čoveku dobro i pomaži ljudima
‘Ja tražim u čoveku samo njegove dobre strane, vrline u njemu. Budući da ni sam nisam bezgrešan, ne tražim greške kod drugih.
”Čovek postaje velik u onoj meri u kojoj pomaže dobrobiti drugih ljudi.’

9. Budi jedinstven, autentičan, budi svoj
‘Biti sretan znači kada je ono što misliš, što govoriš i što činiš, u međusobnoj harmoniji.’

10. Rasti i razvijaj se dalje!
‘Kontinuirani razvoj je zakon života. A ljudi koji uvek pokušavaju sačuvati svoje principe u koje veruju, kako bi tako mogli stalno delovati, dovode se u krivi položaj.’

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: