Aleksandar Dima (1802-870)

 • Beskorisno je pobijati tuđe mišljenje; ponekad čovek uspe da pobedi nekoga u diskusiji, ali da ga uveri – nikada. Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru. (sin)
 • Budete li pokazivali da vam je nešto potrebno, niko vam neće ništa dati; želite li se obogatiti treba da izigravate bogataša. (otac)
 • Čim neobuzdana ljubav uđe u čovekovo srce, ona u njemu nagriza sve ostale osećaje; ona tu živi na račun časti, vere, zadate repi. (otac)
 • Čovek je uvek ponosan ako je negde upisao svoje ime, pa bilo to i na kori drveta, i uvek se čudi kada ga onde više ne nalazi. (sin)
 • Dužnost, znate li šta je to? To je ono što tražimo od drugih. (sin)
 • Ma kako dobro čovek govorio, kad previše govori, uvek na kraju kaže neku glupost. (sin)
 • Ne ceni novac ni više ni manje nego što vredi: on je dobar sluga, ali loš gospodar. (sin)
 • Nije zanimljivo ono šta vam žene kažu, zanimljivije je ono sto vam prećute. (sin)
 • Niko nije tačniji od žene koju ne volimo. (otac)
 • Oni koji čitaju znaju mnogo; oni koji posmatraju znaju ponekad još i više. (sin)
 • Samoubistvo je najveći zlocin, jer je jedini koji se ne može okajati. (otac)
 • Žena nas često podstiče na velike stvari koje nam kasnije sprečava da ih izvršimo. (sin)
 • Život je poslednja navika koju bismo hteli izgubiti, jer je prva koju smo stekli. (sin)

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: