Preporuke o vaspitanju dece – Deca su mali ljudi…

Deca  koju stalno kritikuju nauče da osuđuju.
Deca  koja stalno osećaju neprijateljstvo nauče da se biju.
Deca  koja stalno osećaju strah nauče da se plaše.
Deca  koja stalno osećaju sažaljenje nauče da osećaju samosažaljenje.
Deca  koja stalno nailaze na podsmeh nauče da budu stidljiva.
Deca  koja stalno osećaju ljubomoru nauče šta je zavist.
Deca  koja stalno osećaju sram stiču osećaj krivice.
Deca  koja su okružena trpeljivošću nauče da budu strpljiva.
Deca  koja stalno dobijaju podstrek stiču samopouzdanje.
Deca  koja stalno doživljavaju pohvalu umeju da poštuju.
Deca  koja stalno doživljavaju odobravanje nauče da vole sebe.
Deca  koja stalno osećaju da su prihvaćena nauče da otkrivaju ljubav u svemu.
Deca  kojoj se stalno odaje priznanje umeju da pronađu cilj.
Deca  koja vide da se sve deli znaju da budu darežljiva.
Deca  koju stalno okružuju poštenje i pravednost nauče šta je pravda.
Deca  koja stalno osećaju sigurnost stiču poverenje u sebe.
Deca  koja stalno osećaju prijateljstvo shvataju da je svet lijepo mesto u kome žive.
Deca koja stalno osećaju spokojstvo stiču duševni mir.

Šta vaša deca stalno doživljavaju?

Doroti L. Nolt

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: