Crni balon

Jedan crnački dečak na seoskom sajmu gledao je čoveka koji je prodavao balone. Očigledno, čovek je bio dobar trgovac, budući da je pustio crveni balon da se visoko digne u vazduh i tako privukao priličnu grupu mogućih kupaca.
Potom je pustio i plavi balon, pa žuti, pa beli. Svi su se dizali u vazduh sve dok nisu nestali iz vidokruga.

Crnčić je dugo stajao pored tezge i gledao u crni balon, a potom i upita: “Gospodine, ako pustite taj crni balon, hoće li se i on onako visoko dići kao i drugi?”
Prodavač balona ljubazno se nasmeši dečaku, potom pusti konac koji je držao balon, i dok se balon dizao u vazduh, reče: “Sinko, ne radi se o boji. Ono što je u njemu diže ga u vazduh.”

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka