Budha (560 – 480 pr.n.e)

Ne verujte zato što tako kaže neki stari spis, ne verujte ni zato što je takva vera vašeg naroda, vera kojoj su vas učili od detinjstva; već o svakoj stvari dobro razmislite. I vidite li da je na dobro drugima, verujte u tu stvar, živite je i pomozite drugima da je žive.

Nikad se mržnja ne uklanja mržnjom. Samo blagost briše svaku mržnju. To je zakon večan i nepromjenjiv.

Živimo, braćo, srećno, i ne mrzimo one koji nas mrze.

Neko može pobediti hiljadu ratnika na bojnom polju, ali se ne može meriti sa pobednikom koji je sama sebe pobedio.

Slušaj onoga koji te je upozorio na tvoje mane kao da ti je otkrio najveće blago.

Ako su žalost i radost, ljubav i mržnja koji se javljaju u svakom svesnom biću delo božije, onda i sam bog mora osećati žalost i radost, ljubav i mržnju; a ako on to sve oseća, kako bi onda mogao biti savršen? Ako je bog stvoritelj svega i ako se sva bića moraju tiho potčiniti njegovoj moći, šta onda vredi živeti život vrline? Jer zlo i dobro delo bilo bi tada jednako, naime sva dela bi poticala od boga i sva bi bila ista kao i njihov stvaralac.

Sve što postoji nestvarno je. Jedino kad bi nam mudrost omogućila da to shvatimo, nestalo biiskušenja svakog bola. U tome se sastoji put do čistote.

Ono što jesmo, proizvod smo vlastitog razmišljanja.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

Tagovi: , ,